Susține activitățile noastre cu 2%

În România există posibilitatea de a dona 2% din impozitul pe venit, din impozitul pe venit datorat statului, către o organizație non-guvernamentală.

Acest serviciu este disponibil contribuabililor persoane fizice, este foarte simplu și fără costuri suplimentare.

Donează 2% din impozitul pe venit

Te încurajăm să alegi ce se întâmplă cu impozitul tău și să direcționezi acești 2% cu încredere. Suma nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, este o parte din impozitul pe venit deja achitat.

Care sunt pașii de urmat?


PASUL 1: Descarca unul dintre cele 2 formulare de mai jos.

Descarca formularul 230 precompletat cu datele Asociatiei Casa Octavian (pentru venituri din salarii)

Descarca formularul 200 (pentru alte venituri in afara salariului)

PASUL 2: Completează formularul astfel:

Se completează datele de mână în două exemplare.

Pentru venituri din salariu, formularul 230 se completează cu datele de identificare (pct. I) și semnătura. Restul rubricilor se completează doar daca este cazul. Găsești AICI  instrucțiunile detaliate pentru completarea formularului 230.

Dacă ai alte venituri înafară de salariu atunci completezi formularul 200 la capitolele aferente tipului de venit obținut.
Găsești AICI anexa informativă cu instrucțiunile de completare a formularului 200.
Găsești AICI un scurt ghid privind completarea formularului 200.

Atenție!
Suma care urmează să fie virată rămâne necompletată. Ea se calculează automat ca 2% din impozitul datorat catre stat.
Conform art. 84, alin. 3 din Codul fiscal:
Organul fiscal competent are obligația calcularii, reținerii și virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat.

PASUL 3: Depune formularul astfel:

Originalul se depune la:
a) organul fiscal în a carui raza teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
‐ copia se pastrează de catre contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Formularul se depune în format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Vă mulțumim pentru intenția de a contribui și susține asociația noastră

Casa Octavian